Cílem následujícího kódu je získat informace o file systemu a svazku na systému Windows. K této činnosti byla použita Windows API funkce GetVolumeInformation
. Výstupem této funkce je kolekce dat: Název svazku, sériové číslo svazku, maximální délka jmen souborů/adresářů, příznaky file systemu a jméno file systemu.

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
 
int main(){
 char szVolumeName[MAX_PATH];
 DWORD dwVolumeSerialNumber;
 DWORD dwMaxComponentLen;
 DWORD dwFileSystemFlags;
 char szFileSystemName[MAX_PATH];
 
 if(GetVolumeInformationA("C:\\", szVolumeName, MAX_PATH * sizeof(char),
        &dwVolumeSerialNumber, &dwMaxComponentLen, &dwFileSystemFlags,
        szFileSystemName, MAX_PATH * sizeof(char))){
 
  printf("Volume Name: %s\n", szVolumeName);
  printf("SN: 0x%x\n", dwVolumeSerialNumber);
  printf("FileSystem Name: %s\n", szFileSystemName);
  printf("FileSystem Flags: 0x%x\n", dwFileSystemFlags);
  printf("Max Component Length: %d\n", dwMaxComponentLen);
 }
 
 return 0;
}