Co je to WIFI MAC Address Geolocator? Jedná se o aplikaci, která na základě zadané MAC adresy WIFI zařízení (fyzická adresa karty – jedinečný identifikátor síťového zařízení) vrací informace o jeho posledním zaznamenaném geografickém umístění (adrese). Aplikace aktivně spolupracuje s Google Maps, takže zobrazí konkrétní umístění i na mapě níže.
UPOZORNĚNÍ: V případě zadání neexistujících MAC adres nemusí aplikace vrátit správný výsledek.

Dnes a denně se pohybujeme s klidem po informační dálnici, aniž si uvědomujeme, co všechno se o nás dá zjistit. Tento projekt je zaměřen na WIFI zařízení poskytující připojení, jejichž signál Google Cars během svých cest zaznamenávají společně s koordináty a ukládají do databází. Každý si tak může ověřit, s jakou přesností je lokalizovatelný v tom kterém místě na světě.
Kdo by očekával lokaci s přesností na centimetry tak, jak to rády předvádí hollywoodské filmy, bude nejspíš zklamán. Přesto je přesnost (až na nějaké vyjímky) úchvatná, a pokud se zařízení s danou MAC adresou nebude neustále stěhovat, dá se o ní i ‚opřít‘. Do budoucnosti si dokáži představit hustou síť pevných scannerů, které budou tyto databáze v pravidelných intervalech aktualizovat. Zda se jedná o krok kupředu nebo zpět, záleží na názoru jednotlivců.

WIFI MAC Address Geolocator