Následující jednoduchý kód vypisuje za pomoci API funkcí GetLogicalDrives a GetDriveType všechny připojené disky a jejich druh/typ.

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
 
int main(){
 int i;
 DWORD dwMask = GetLogicalDrives();
 char szDrive[] = "X:\\";
 
 for(i = 0; i <= 'Z' - 'A'; i++){
  if(!(dwMask & (1 << i)))
   continue;
 
  szDrive[0] = i + 'A';
  switch(GetDriveType(szDrive)){
   case DRIVE_UNKNOWN:
    printf("%s Unknown drive\n", szDrive);
    break;
   case DRIVE_NO_ROOT_DIR:
    printf("%s No Root Dir Drive\n", szDrive);
    break;
   case DRIVE_REMOVABLE:
    printf("%s Removable Drive\n", szDrive);
    break;
   case DRIVE_FIXED:
    printf("%s Fixed Drive\n", szDrive);
    break;
   case DRIVE_REMOTE:
    printf("%s Remote Drive\n", szDrive);
    break;
   case DRIVE_CDROM:
    printf("%s CD-ROM Drive\n", szDrive);
    break;
   case DRIVE_RAMDISK:
    printf("%s Ramdisk\n", szDrive);
    break;
   default:
    printf("%s Err. Unknown value\n", szDrive);
    break;
  }
 }
 
 return 0;
}