Po dlouhém uvažování a přemítání jsem se rozhodl pro ukončení webu BFLOW a mé činnosti na security-portalu obecně. Chtěl bych poděkovat každému, kdo mi jakkoliv pomáhal (ať už při hledání odpovědí na otázky nebo kritiky mých článků a kódů), ale hlavně cm3l1k1mu, jenž mi byl inspirací největší. Přeji mu pevné nervy v dalším rozvoji SPčka a hodně štěstí při tvorbě nového obsahu.

Poznámka: Web bude v dohledné době převeden do formy statického webu, aby zůstal zachován jeho dosavadní obsah, který je majetkem security-portal.cz a tedy cm3l1k1ho.

Logout

UPDATE: Přesun blogu na doménu www.sec-cave.cz