Systém: Win XP Home Edition SP3 CZ
Klasický testovací shellcode vyvolá MessageBoxA s textem „O_o“ a regulérně se ukončí pomocí ExitProcess. Řetězce jsou pushovány na stack.
Velikost: 84 bajtů.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
 
int main(){
  unsigned char shellcode[] =
  "\xBE\x96\x75\x33\x31\xB9\xFA\x19\x33\x31"
  "\x33\xCE\x51\x68\x33\x32\x2E\x64\x68\x75"
  "\x73\x65\x72\x54\xBB\x7B\x1D\x80\x7C\xFF"
  "\xD3\xB9\xF9\x0D\x72\x31\x33\xCE\x51\x68"
  "\x61\x67\x65\x42\x68\x4D\x65\x73\x73\x54"
  "\x50\xBB\x40\xAE\x80\x7C\xFF\xD3\xB9\xD9"
  "\x2A\x5C\x31\x33\xCE\x51\x8B\xCC\x2B\xDB"
  "\x53\x51\x51\x53\xFF\xD0\x50\xBB\x12\xCB"
  "\x81\x7C\xFF\xD3";
 
  LPVOID lpAlloc;
  void (*opcode)();
 
  printf("Size = %d\n", strlen(shellcode));
  system("PAUSE");
 
  lpAlloc = VirtualAlloc(0, 4096,
              MEM_COMMIT | MEM_RESERVE,
              PAGE_READWRITE);
 
  if(lpAlloc == NULL){
    printf("Memory not allocated!\n");
    return 0;
  }
 
  memcpy(lpAlloc, shellcode, sizeof(shellcode));
 
  opcode = lpAlloc;
 
  opcode();
 
  return 0;
}

Modifikace předchozího shellcodu, která ukládá řetězce do .text sekce.
Velikost: 85 bajtů.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
 
int main(){
  unsigned char shellcode[] =
  "\xEB\x33\x5F\x33\xF6\x8B\xDE\x88\x5F\x0A"
  "\x88\x5F\x16\x88\x5F\x1A\x57\xBB\x7B\x1D"
  "\x80\x7C\xFF\xD3\x83\xC7\x0B\x57\x50\xBB"
  "\x40\xAE\x80\x7C\xFF\xD3\x56\x83\xC7\x0C"
  "\x57\x57\x56\xFF\xD0\x56\xBB\x12\xCB\x81"
  "\x7C\xFF\xD3\xE8\xC8\xFF\xFF\xFF\x75\x73"
  "\x65\x72\x33\x32\x2E\x64\x6C\x6C\x58\x4D"
  "\x65\x73\x73\x61\x67\x65\x42\x6F\x78\x41"
  "\x58\x4F\x5F\x6F\x58";
 
  LPVOID lpAllocMem;
  void (*opcode)();
 
  printf("Size = %d\n", strlen(shellcode));
  system("PAUSE");
 
  lpAllocMem = VirtualAlloc(0, 0x1000,
               MEM_COMMIT | MEM_RESERVE,
               PAGE_EXECUTE_READWRITE);
 
  if(lpAllocMem == NULL){
    printf("Memory not allocated!\n");
    return 0;
  }
 
  memcpy(lpAllocMem, shellcode, sizeof(shellcode));
 
  opcode = lpAllocMem;
 
  opcode();
 
  return 0;
}