Každý, kdo se někdy zajímal o viry, které potřebují mít svůj kód nezávislý na pozici v paměti (např: Last Section Appenders) si jistě všiml, že kód viru začíná následujícím kódem:

1
2
3
4
   call _GetDelta
_GetDelta:
   pop ebp
   sub ebp, offset _GetDelta

Tento kód vloží do registru EBP relativní rozdíl mezi pozicí danou kompilatorem při kompilaci a momentální pozicí (ta bude jiná). Tento rozdíl se právě nazývá Delta Offset a umožňuje získat legitimní adresu proměnných, řetězců a rutin (pokud virus neukládá všechny potřebné informace na stack – pak by byl DeltaOffset nepotřebný). Nyní již stačí pouze přičíst obsah registru EBP k absolutní adrese odkazující na data.

1
2
3
4
5
   ....
   mov [ebp + Navesti], eax
   ....
   Navesti  dd  ?
   ....