Ukázka jednoduché port scanning funkce. Stačí zadat IP adresu nebo doménu cíle. Rozsah skenovaných portů je 0 až 1024.

function portscanner($domain){
 if(!$domain)
  echo "Insert IP address or domain";
 else{
  echo $domain . " - PORT:\n";
 
  for($i = 0; $i <= 1024; $i++){
   $fp = @fsockopen($domain, $i, $e, $s, 5);
 
   if($fp){
    echo $i . " is open.\n";
    fclose($fp);
   }else
    echo $i . " is closed.\n";
 
   //@fclose($fp);
  }
 }
}