Ukončení činnosti webu

Po dlouhém uvažování a přemítání jsem se rozhodl pro ukončení webu BFLOW a mé činnosti na security-portalu obecně. Chtěl bych poděkovat každému, kdo mi jakkoliv pomáhal (ať už při hledání odpovědí na otázky nebo kritiky mých článků a kódů), ale hlavně cm3l1k1mu, jenž mi byl inspirací největší. Přeji mu pevné nervy v dalším rozvoji SPčka a hodně štěstí při tvorbě nového obsahu.

Poznámka: Web bude v dohledné době převeden do formy statického webu, aby zůstal zachován jeho dosavadní obsah, který je majetkem security-portal.cz a tedy cm3l1k1ho.

Logout

UPDATE: Přesun blogu na doménu www.sec-cave.cz

Nebojme se upravovat PE soubory I.

Cílem následujícího seriálu je popsat techniky úpravy PE kódu. V prvním díle se seznámíme s nezbytnou strukturou PE souboru a popíšeme si, jak vytvořit v souboru novou sekci pomocí editoru, a jak zajistit vykonání našeho kódu uloženého v této sekci.
Read more

Projekt Polymorfic Non-Alphanumeric Javascript Generator

Výzkumníci a programátoři stále hledají nové výzvy. Nejkratší možný program podle zadání, nejméně přehledný program podle zadání a další. Jednou z těchto výzev byla rovněž neoficiální soutěž o vytvoření non-alfanumerického javascriptového kódu na fóru sla.ckers.org.
Read more

Získání informací o file systemu a svazku v systému Windows

Cílem následujícího kódu je získat informace o file systemu a svazku na systému Windows. K této činnosti byla použita Windows API funkce GetVolumeInformation
. Výstupem této funkce je kolekce dat: Název svazku, sériové číslo svazku, maximální délka jmen souborů/adresářů, příznaky file systemu a jméno file systemu.
Read more

Výpis připojených disků ve Windows v jazyce C

Následující jednoduchý kód vypisuje za pomoci API funkcí GetLogicalDrives a GetDriveType všechny připojené disky a jejich druh/typ.
Read more

Return top

INFORMATION

Change this sentence and title from admin Theme option page.